BRESSOLS D'ESTIU

El termini d' inscripció de les bressol d'estiu és del 25 d'Abril al 29 de Maig.

opció a )

inscripció on-line

 

1. Omple el formulari d'inscripció de la teva escola i adjunta els documents al mateix:

- EBM Collserola: Formulari Inscripció  / Instruccions de pagament

- EBM Forestier: Formulari Inscripció  / Instruccions de pagament

- EBM Niu d'Infants: Formulari Inscripció  / Instruccions de pagament 

- EBM Colometa: Formulari Inscripció  / Instruccions de pagament

- EBM Trinitat Nova: Formulari Inscripció Instruccions de pagament

- EBM Les Quatre Torres: Formulari Inscripció Instruccions de pagament

- EBM Icària: Formulari Inscripció  / Instruccions de pagament

- EBM El Caminet del Besòs: Formulari Inscripció  / Instruccions de pagament

- EBM El Tren: Formulari Inscripció  / Instruccions de pagament

- EBM La Verneda de Sant Martí: Formulari Inscripció  / Instruccions de pagament

Documents a adjuntar:

  1. Fotocòpia del NIF o NIE de la persona signant de l’autorització.

  2. Fotocòpia de la targeta sanitària o mútua de l’infant. 

  3. Fotocòpia de la cartilla de vacunacions de l’infant.

  4. Comprovant de la transferència.

 

Recorda mirar les instruccions de pagament de la teva escola abans de fer-lo. D'aquesta manera ens ajudaràs a identificar la teva transferència.

Recorda llegir la Normativa d'inscripcions i devolucions abans de signar el formulari.

COVID-19: En cas que els bressols d'estiu no es puguin dur a terme degut a la situació d'alarma actual, Engresca retornarà íntegrament tots els pagament realitzats.

opció b )

inscripció via mail

 

1. Descarrega't la butlleta d'inscripció i el consentiment per al tractament de dades personals de la teva escola:

- EBM Collserola: Butlleta d'Inscripció i Consentiment  / Instruccions de pagament

- EBM Forestier: Butlleta d'Inscripció i Consentiment  / Instruccions de pagament

- EBM Niu d'Infants: Butlleta d'Inscripció i Consentiment  / Instruccions de pagament 

- EBM Colometa: Butlleta d'Inscripció i Consentiment  / Instruccions de pagament

- EBM Trinitat Nova: Butlleta d'Inscripció i Consentiment  / Instruccions de pagament

- EBM Les Quatre Torres: Butlleta d'Inscripció i Consentiment  / Instruccions de pagament

- EBM Icària: Butlleta d'Inscripció i Consentiment  / Instruccions de pagament

- EBM El Caminet del Besòs: Butlleta d'Inscripció i ConsentimentInstruccions de pagament

- EBM El Tren: Butlleta d'Inscripció i Consentiment  / Instruccions de pagament

- EBM La Verneda de Sant Martí: Butlleta d'Inscripció i ConsentimentInstruccions de pagament

2. Envia'ns la butlleta i el consentiment per al tractament de dades personals omplerts al nostre mail (aeengresca@gmail.com) juntament amb els documents a adjuntar:

  1. Fotocòpia del NIF o NIE de la persona signant de l’autorització.

  2. Fotocòpia de la targeta sanitària o mútua de l’infant. 

  3. Fotocòpia de la cartilla de vacunacions de l’infant.

  4. Comprovant de la transferència.

 

Recorda mirar les instruccions de pagament de la teva escola abans de fer-lo. D'aquesta manera ens ajudaràs a identificar la teva transferència.

Recorda llegir la Normativa d'inscripcions i devolucions abans de signar la butlleta.

COVID-19: En cas que els bressols d'estiu no es puguin dur a terme degut a la situació d'alarma actual, Engresca retornarà íntegrament tots els pagament realitzats.