top of page

bressol d'estiu: EBM trinitat nova

Inscripció ON-LINE
INSCRIPCIÓ PDF

normativa de devolucions

Documents a adjuntar:

1.      Fotocòpia del NIF o NIE de la persona signant de l’autorització.

2.      Fotocòpia de la targeta sanitària o mútua de l’infant. 

3.      Fotocòpia de la cartilla de vacunacions de l’infant.

4.      Comprovant de la transferència.​

 

Instruccions de pagament:

Transferència al compte corrent:

Beneficiari: Associació Educativa ENGRESCA

Compte: Caixabank  ES46 2100 0584 0202 0025 7215

Concepte: C05 / Nom i cognoms del participant

Si vols consultar els preus clica aquí

Si vols fer sol·licitud d'ajut de l'Ajuntament de Barcelona clica aquí

bottom of page