top of page

bressol dE NADAL: EBM L'ESQUIROL

Inscripció ON-LINE
INSCRIPCIÓ PDF

Documents a adjuntar:

1.      Fotocòpia del NIF o NIE de la persona signant de l’autorització.

2.      Fotocòpia de la targeta sanitària o mútua de l’infant. 

3.      Fotocòpia de la cartilla de vacunacions de l’infant.

4.      Comprovant de la transferència.​

 

         Instruccions de pagament:

         Transferència al compte corrent:

         Beneficiari: Associació Educativa ENGRESCA

         Compte: Caixabank  ES46 2100 0584 0202 0025 7215

         Concepte: C28 / Nom i cognoms del participant

 

bottom of page