top of page

HISTÒRIA

Som una associació sense afany de lucre creada l'any 2016 i vinculada al món de l’educació i el lleure, especialitzada en la preparació, disseny, execució i avaluació de projectes educatius que tenen com a destinataris a infants i joves.

 

L'Associació Educativa Engresca és el resultat de la unió d’un grup de professionals del món de l’educació. Més enllà de la nostra formació, també creiem disposar d’un gran bagatge vivencial resultat de l’experiència conscient adquirida any rere any, projecte rere projecte. ens considerem un grup de persones innovador i creatiu, compromès amb el lleure i el seu reconeixement com a l’important agent educatiu que és.

 

Valorem el treball de qualitat, entès aquest com la suma d’esforç i capacitat que ens proporciona l’actitud i energia necessàries per afrontar amb la màxima responsabilitat cadascun dels projectes en els quals treballem.

 

Els constants aprenentatges i les experiències viscudes ens aporten un creixement continu i ens permeten veure cada nou repte com una clara oportunitat per seguir evolucionant.

 

En definitiva, a Engresca creiem que la nostra qualitat queda definida pel valor de les nostres decisions.

Engresca arriba a Instagram! Seguint el
IMG-20190716-WA0001_edited.jpg
IMG-20190724-WA0001.jpg

FILOSOFIA

Entenem que la nostra raó d’existir com a entitat educativa és la d’atendre tant als protagonistes del sistema educatiu, els infants, com a la comunitat educativa de la qual en formem part i que s’ocupa de vetllar pel seu benestar emocional, social, físic i cognitiu. Així doncs, visualitzem dos camins a recórrer en el nostre horitzó, el primer que dóna el sentit principal a la nostra existència, la “funció educativa” i el segon que surt del compromís global, de la creença que la suma de les parts és més forta que les parts per separat, la “funció comunitària”.

 

A l’hora de qüestionar-nos vers la nostra funció educativa, se’ns fa imprescindible definir com entenem el verb EDUCAR.

 

A Engresca entenem el fet educatiu com l’acompanyament respectuós a través del qual percebre les necessitats dels infants per atendre-les amb empatia i amorositat.

 

I què volem dir quan parlem d’acompanyament respectuós? Cada nen és únic i, com a tal, té uns mecanismes, uns ritmes i unes motivacions d’aprenentatge propis i no podem caure en l’error de creure que el mateix comentari o la mateixa acció ressonarà per igual en tots els infants d’una mateixa edat. Partint d’aquest raonament bàsic, entenem com a imprescindible que l’educador afini la seva observació o percepció per poder, en primer lloc, copsar les necessitats de cada infant per separat per posteriorment realitzar un acompanyament adequat. En el moment en què posem l’accent del fet educatiu en l’observació i no en mètodes preconcebuts o introjectes propis, entenem que estem realitzant un acompanyament respectuós en l’aprenentatge de l’infant.

 

I tot això com ho vehiculem? Mitjançant una eina tant atractiva com útil, el joc. Creiem fermament en el fet que els aprenentatges són més significatius si es produeixen en un ambient alegre, gaudint del moment i de les experiències, i és quan fem aquesta reflexió que entenem la importància del joc en l’educació.

 

Una vegada plantejat el nostre posicionament en l’àmbit educatiu és hora de parlar de la Funció comunitària. Cal dir en primer lloc que quan parlem de comunitat educativa ens estem referint a tots aquells agents que participen del fet educatiu, partint del mateix infant com a protagonista principal i continuant per les administracions (Generalitat, Ajuntaments...), l’escola i les famílies.

  

A Engresca tenim el ferm desig de formar part d’aquesta comunitat educativa convertint-nos en un agent de participació i de presencia constants. Conscients de les nostres capacitats, tenim la ferma voluntat de poder sumar al dia a dia dels centres educatius establint sinergies positives i valuoses amb la resta d’agents educatius.

bottom of page